Welkom bij AMBERWIN managementcoaching Utrecht


Het 1e contact met AMBERWIN - Hoe gaat dit in zijn werk? Wat te verwachten?

Individueel

U wilt zelf of voor uw medewerkers een coach.
U belt en legt de vraag voor. Wilt u zelf gecoacht worden, dan maken wij een afspraak voor een kennismakingsgesprek bij AMBERWIN. In dit gesprek van ongeveer een uur, maakt u kennis met Ina Davids, uw coach. Jullie spreken over de vraag en wat u graag wilt in plaats van die vraag of dat probleem. Als de klik er is, maakt u vervolgafspraken en na akkoord op de offerte begint u met het coachingstraject.

Zoekt u een coach voor een van de medewerkers, dan bespreken we telefonisch de vraag en maken een afspraak voor een persoonlijke kennismaking met elkaar bij AMBERWIN of in uw eigen bedrijf. De medewerker die gecoacht wil worden, neemt contact op met AMBERWIN en komt naar de praktijk voor een oriŽnterend gesprek. Daarop beslist de medewerker of hij het coachingstraject bij AMBERWIN wil ingaan.

Voorafgaande aan het coachingstraject ontvangt u een offerte. Hierin staat helder wat het doel is van de coaching, wat in grote lijnen aan de orde komt, de coachingsopzet en het tarief.

Als er een leidinggevende is, dan zijn er tijdens het traject tevens contactmomenten tussen deze, de coachee en de coach samen. Het is de ervaring dat betrokkenheid van de leidinggevende bij het ontwikkeltraject van de gecoachte een versterkend effect heeft op het resultaat. Daarom is er halverwege het traject een tussenevaluatie. Hierin bespreken we wat de ontwikkeling is die zichtbaar is en hoeveel bijeenkomsten nog nodig zijn.

Een eindevaluatiegesprek tussen coachť, leidinggevende en coach rondt het traject af.
Het is overigens zo, dat AMBERWIN nooit op inhoud terugkoppelt maar alleen op proces en op datgene wat in de offerte staat. De coaché kan zich zo vrij voelen in de coaching.

Neem contact op om je wensen nader te bespreken en bel AMBERWIN
06 - 194 123 65 of 030 - 252 2292
Of mail naar: amberwin@ziggo.nl (klik hier)


Window to the future