Welkom bij AMBERWIN managementcoaching Utrecht


Teams

Samenwerken in een team is stimulerend, inspirerend en gewoon leuk. Als het goed is.
En dat is het lang niet altijd.

Dit geldt voor nieuwe maar ook voor al langer bestaande teams. Zo kan de samenwerking stroef verlopen en een prikkel nodig hebben. Geringe onderlinge waardering en wederzijds respect kunnen prestaties be´nvloeden.

Hier aandacht aan geven, levert betere resultaten op:
• samenwerking
• teambuilding.

Maar ook als een team goed samenwerkt, kunnen er aandachtspunten zijn
• communicatie met de omgeving kan pittiger en beter afgestemd op de gesprekspartner
• coachingsvaardigheden van managers of HRM'ers blijken onder de maat en zijn toe aan
  een onderhoudsbeurt
• functionerings-, beoordelings- en voortgangsgesprekken kunnen professioneler worden
  aangepakt.

Korte trainingen dragen snel bij tot verbetering van persoonlijke en groepsprestaties.

Lees meer »


AMBERWIN stimuleert, prikkelt en lokt uit.Window to the future