Welkom bij AMBERWIN managementcoaching Utrecht


Tijdens de coaching worden uiteenlopende instrumenten en coachingsvormen ingezet.
De keuze hiervan wordt afgestemd op de vraag, het gewenste doel
en de persoonlijkheid van de gecoachte.

Inzet van acteurs tijdens coaching en training

Inzicht in hoe jij je gedraagt in bepaalde situaties helpt om in de praktijk echt anders te kunnen optreden. Het praktisch oefenen van lastige werk- of privé situaties samen met een acteur zorgt hier op een snelle, doeltreffende wijze voor. Je hoort van je gesprekspartner terug hoe die zich voelt bij jouw gedrag. Een terugkoppeling die je meestal niet zomaar krijgt. Afhankelijk van je coachingsvraag kan het daarom zinvol zijn om tijdens de coaching een of meer keer met een echte acteur te werken.

Met de acteur oefen je altijd je eigen situaties, wat je is overkomen of wat je te wachten staan. De details hiervan bespreken we vooraf zodat de acteur ze samen met jou levensecht kan neerzetten. Je vertrekt vanuit het jou bekende gedrag en oefent met nieuw gedrag dat in dergelijke situaties zinvoller is.

De oefensituaties worden opgenomen op video. Zo kun je steeds terugzien wanneer je gedrag effectief is. In je dagelijkse praktijk wordt het zo makkelijker om op de goede manier te handelen.

AMBERWIN werkt samen met verschillende acteurs die allen zeer bekwaam zijn in het neerzetten van 'levensechte' gesprekspartners. Ook zijn zij getraind in het geven van de goede feed back. Hierdoor is het rendement van de oefeningen groot. Het is een perfecte oefensituatie waarin je net zolang kunt trainen met nieuw gedrag totdat je resultaat merkt.


Citaten klanten:
"Door de video ben ik mij veel bewuster geworden van mijn manier van doen en het effect ervan op mijn gesprekspartner.
Dat zal mij nog lang heugen en een geheugensteun zijn in voorkomende situaties."

"De acteur is precies die lastige klant van mij! Hoe doet hij dat? Zo gaat het er exact aan toe. Heel leerzaam daardoor!"

Window to the future