Welkom bij AMBERWIN managementcoaching Utrecht


Tijdens de coaching worden uiteenlopende instrumenten en coachingsvormen ingezet.
De keuze hiervan wordt afgestemd op de vraag, het gewenste doel
en de persoonlijkheid van de gecoachte.

Coachingsvormen - Provocatief coachen

Deze wijze van coaching gaat uit van de kracht van de coaché, hoe onzeker, sterk, twijfelachtig of zelfbewust deze is. De uitdagende methodiek zorgt samen met warmte en humor voor grote effectiviteit. Als coaché word je geprikkeld en uitgedaagd om je ziens- en handelwijzen te herzien of juist hierin te volharden. Alles met het doel je eigen krachten en mogelijkheden te mobiliseren. Je moet vaak om jezelf lachen, krijgt inzicht en ontdenkt wat je er zelf aan kunt doen. Je voelt je gedreven om actie te ondernemen of beziet je vragen juist vanuit een ander perspectief, waardoor dat wat eerst problematisch leek nu geen probleem meer vormt.

De coach is hiertoe opgeleid bij het IEP in Nijmegen, bij Nederlands bekendste en uiterst bekwame provocatief therapeut Jeffrey Wijnberg en gedrags- en hypnotherapeut Jaap Hollander.

IEP website: www.iepdoc.nl

Lees meer over provocatief coachen in:
Hollander Jaap, Wijnberg Jeffrey, Provocatief coachen, de basis. Scriptum, 2006.
ISBN 90-5594-451 3


Ook de vele makkelijk leesbare boekjes van Jeffrey Wijnberg als Lachen als levensvisie en Als je zegt wat je denkt geven een indruk van deze wijze van coachen.


Window to the future