De coaching

Er zijn verschillende coachingsvormen

Tijdens de coaching worden uiteenlopende instrumenten en coachingsvormen ingezet. De keuze hiervan wordt afgestemd op de vraag, het gewenste doel en de persoonlijkheid van de gecoachte.

COACHING MET BEHULP VAN VIDEO

De video- of audio-opnames geven een feedback die je in je dagelijkse werk of privé leven niet zo snel krijgt. De video- of audioapparatuur wordt ingezet op momenten dat het voor jou zinvol is om je eigen gedrag te zien. Dat kan zijn om dit te veranderen of juist om te zien hoe goed je het al doet. Je eigen wijze van optreden wordt opgenomen zonder dat hiervoor rollenspellen nodig zijn. Bij het terugkijken van de video wordt jouw typerende eigen wijze van reageren, van verbale en non-verbale communicatie duidelijk.

Doordat je je hiervan als 'toeschouwer' bewust wordt, werkt het effectief. Op deze manier is het voor jou makkelijker om verbaal en non-verbaal gedrag te veranderen in de richting die je wenst. Je ziet ook welke manier van handelen al doeltreffend of plezierig is.

Citaten klanten:
"De video liet mij horen en zien hoe ik presenteerde. Hoe ik het de eerste keer deed en ook hoe ik presenteerde na een paar keer oefenen. Dat ging direct een stuk vlotter!"

"De video-opnames kreeg ik mee naar huis. Goed de beelden terug te kijken en ook te zien wanneer ik sterk overkwam. Van te voren was ik toch wat zenuwachtig maar dit veranderde snel. Ik ben er enthousiast over!"

PROVOCATIEF

Deze wijze van coaching gaat uit van jouw kracht, hoe onzeker, sterk, twijfelachtig of zelfbewust je ook bent. De uitdagende methodiek zorgt samen met warmte en humor voor grote effectiviteit. Je wordt geprikkeld en uitgedaagd om je ziens- en handelwijzen te herzien of juist hierin te volharden. Alles met het doel je eigen krachten en mogelijkheden te mobiliseren. Je moet vaak om jezelf lachen, krijgt inzicht en ontdenkt wat je er zelf aan kunt doen. Je voelt je gedreven om actie te ondernemen of beziet je vragen juist vanuit een ander perspectief, waardoor dat wat eerst problematisch leek nu geen probleem meer vormt.

Opgeleid bij het IEP in Nijmegen, bij Nederlands bekendste en uiterst bekwame provocatief therapeut Jeffrey Wijnberg en gedrags- en hypnotherapeut Jaap Hollander.
IEP website: www.iepdoc.nl

Lees meer over provocatief coachen in:
Hollander Jaap, Wijnberg Jeffrey, Provocatief coachen, de basis. Scriptum, 2006.
ISBN 90-5594-451 3

Ook de vele makkelijk leesbare boekjes van Jeffrey Wijnberg als Lachen als levensvisie en Als je zegt wat je denkt geven een indruk van deze wijze van coachen.

ONTSPANNING

Yoga vormt de basis voor de lichaamsgerichte en ademhalingsoefeningen die tijdens de coaching ingezet kunnen worden. Ademhalen doen we (uiteraard!) voortdurend en meestal zijn we ons hiervan niet bewust. Een goede ademhaling ondersteunt bij optimaal presteren en bij welbevinden in het algemeen.

Lichaamsbewustzijn is belangrijk: een gezond lichaam draagt bij aan een gezonde geest. Een goede ademhaling staat aan de basis hiervan. Ontspannings- en ademhalingsoefeningen maken daarom vaak deel uit van de coaching. Als je hiermee nog niet bekend bent, zul je merken hoe plezierig het is om met behulp van de oefeningen spanning weg te laten vloeien. Ontspanning is eenvoudiger en ligt dichterbij dan je wellicht voor mogelijk houdt.

De coach maakt gebruik van ervaring met Iyengar yoga (lessen gevolgd in Londen) en Hatha yoga (gevolgd in Utrecht).

Er zijn vele goede informatieve boeken over uiteenlopende vormen van yoga te vinden.
Nog steeds fan van deze heldere, informatieve oude uitgave van Iyengar zelf:
B.K.S. Iyengar, Light on yoga, Unwin Paperbacks, 1979. ISBN 0-04-149035-5

COACHING MET PAARDEN

Amberwin werkt samen met een paardencoach. Zowel bij individuele coaching als bij groepstrainingen. Tijdens de coaching of in een workshop kan - als extra optie - je coachings- of trainingsvraag verder worden verkend in het contact met paarden.

We gaan daarvoor naar een prachtig gelegen paardenpension aan de Lek. Je krijgt eenvoudige opdrachten om contact te maken met een paard. Ook laat jij het paard opdrachten uitvoeren. Als je dit wilt, wordt dit opgenomen op video of worden er foto's genomen.

Het is verrassend hoeveel inzicht deze bijzondere ontmoeting je geeft. De paardencoach begeleidt je en je vaste coach bespreekt je ervaringen na.

Aan dit dagdeel zul je nog vaak terugdenken.

Citaten klanten:
"Ik kan anderen gemakkelijk enthousiasmeren maar ben altijd zelf degene die het werk moet uitvoeren. Hoe kan dit toch? Dat was mijn vraag. Verbluffend hoe ik ditzelfde terugzag bij het paard. Ik werkte me in het zweet en het paard deed slomig, totdat ik meer afstand nam. Hoe verder ik weg ging staan, des te harder liep het paard. Dit ga ik op mijn werk toepassen!"

"Ik was wat bang voor paarden en voelde mij niet echt rustig toen we met ons team met de paarden aan de gang gingen. Dat ik het toch aandurfde! En dat het paard geen gekke dingen deed maar mijn aanwijzingen volgde! Ik loop nog op wolken en voel mij een stuk zelfverzekerder."

INZET VAN ACTEURS TIJDENS COACHING EN TRAINING

Inzicht in hoe jij je gedraagt in bepaalde situaties helpt om in de praktijk echt anders te kunnen optreden. Het praktisch oefenen van lastige werk- of privé situaties samen met een acteur zorgt hier op een snelle, doeltreffende wijze voor. Je hoort van je gesprekspartner terug hoe die zich voelt bij jouw gedrag. Een terugkoppeling die je meestal niet zomaar krijgt. Afhankelijk van je coachingsvraag kan het daarom zinvol zijn om tijdens de coaching een of meer keer met een echte acteur te werken.

Met de acteur oefen je altijd je eigen situaties, wat je is overkomen of wat je te wachten staan. De details hiervan bespreken we vooraf zodat de acteur ze samen met jou levensecht kan neerzetten. Je vertrekt vanuit het jou bekende gedrag en oefent met nieuw gedrag dat in dergelijke situaties zinvoller is.

De oefensituaties worden opgenomen op video. Zo kun je steeds terugzien wanneer je gedrag effectief is. In je dagelijkse praktijk wordt het zo makkelijker om op de goede manier te handelen.

AMBERWIN werkt samen met verschillende acteurs die allen zeer bekwaam zijn in het neerzetten van 'levensechte' gesprekspartners. Ook zijn zij getraind in het geven van de goede feed back. Hierdoor is het rendement van de oefeningen groot. Het is een perfecte oefensituatie waarin je net zolang kunt trainen met nieuw gedrag totdat je resultaat merkt.

Citaten klanten:
"Door de video ben ik mij veel bewuster geworden van mijn manier van doen en het effect ervan op mijn gesprekspartner.
Dat zal mij nog lang heugen en een geheugensteun zijn in voorkomende situaties."

"De acteur is precies die lastige klant van mij! Hoe doet hij dat? Zo gaat het er exact aan toe. Heel leerzaam daardoor!"

NLP

NLP is in de jaren zeventig ontwikkeld door John Grinder en Richard Bandler. Het onderzoekt de wijze waarop je met jezelf en je omgeving communiceert. Hoe je de wereld aan jezelf weergeeft, hoe je deze ervaart. Met behulp van NLP ontdek je op welke wijze jouw wereldbeeld gunstig is voor jou en waar je dit kunt veranderen om succesvoller en waardevoller te zijn. Het maakt gebruik van uiteenlopende theorieën vanuit de linguïstiek, cybernetica, neurologie en psychologie.

Bij Bouke de Boer en Dorien Groot van NTI- NLP diverse opleidingen gevolgd, van practitioner tot master en trainer.
NTI-NLP website: www.ntinlp.nl

Bij Meander in Nijmegen heeft de coach de intensieve Health Certification Training gevolgd. Deze werd gegeven door de Amerikaanse NLP-grootheden Robert Dilts, Suzi Smith en Tim Hallbom, de Belgische Paul Liekens en Nederlandse Jaap Hollander.

Literatuur:
Derks Lucas, Hollander Jaap, Essenties van NLP, sleutels tot persoonlijke verandering. Servire, 1996. ISBN 90-6325-478 4
Dilts Robert B., Hallbom Tim, Smith Suzi, Beliefs, Pathways to health and wellbeing, Metamorphous Press, 1990. ISBN 1555520294

OPLOSSINGSGERICHT COACHEN

Deze vorm is gebaseerd op Solution-focused therapy, in de VS ontwikkeld door Insoo Kim Berg en Steve de Shazer. Waar veel coachingsvormen eerst ruim aandacht geven aan een probleem dat opgelost moet worden, werkt de Oplossingsgerichte methode direct al toekomst- en resultaatgericht. Hierbij maak je gebruik van positieve ervaringen in het verleden.

Door de specifieke vraagtechniek draagt deze coachingsvorm bij tot snelle resultaten.

Oplossingsgerichte gespreksvoering gevolgd bij Solutions Centre Utrecht, bij Arnoud Huibers, psychotherapeut en - samen met Insoo Kim Berg - oprichter van Solutions Centre.

Voor informatie zie: www.solutions-centre.org

Lees meer over Oplossingsgericht werken:
Peter de Jong en Insoo Kim Berg, De kracht van oplossingen, Handwijzer voor oplossingsgerichte gesprekstherapie. Pearson, 2001. ISBN 978-90265-1745-7

MEDITATIE - MINDFULNESS

Volgens onderzoekers van de Erasmus Universiteit stimuleert meditatie de creativiteit. "Het helpt om los te komen uit vastgeroeste denkpatronen."
NRC 15 maart 2018

Door mediteren ontspannen lichaam en geest. Het helpt tegen piekeren en stress, het vergroot het concentratievermogen en het versterkt de gezondheid. Ook ons gevoel voor anderen kan er positief door worden beïnvloed, waardoor wij zelf anders optreden en daardoor ook van onze omgeving een plezieriger reactie krijgen. Tijdens de coaching kan hiermee worden gewerkt en kunnen een of meer oefeningen worden meegegeven.

Waar meditatie tot voor kort een nogal zweverig imago had, zijn steeds meer organisaties doordrongen van de heilzame effecten ervan. Daarom zijn in kantoren, instellingen, ziekenhuizen en ook op vliegvelden ruimtes ingericht waar mensen zich kunnen terugtrekken om te mediteren.

Verschillende meditatievormen gepraktiseerd bij de FWBO (Friends of the Western Buddhist Order in Engeland).

Zie ook: thebuddhistcentre.com en www.triratna.nl

ABC van Meditatie geeft CD's uit met meditatieoefeningen. Plezierig en praktisch.
Op de site staat bovendien veel informatie over meditatie: www.abc-van-meditatie.nl

SYMBOOLWERK

James Lawley en Penny Tompkins ontwikkelden deze coachingsvorm. Jaap Hollander, oprichter van het IEP in Nijmegen, vormde het tot een nog waardevoller instrument. Visualisaties en begeleiding door de coach met zogeheten 'clean language' leiden tot interessante en verrassende uitkomsten met een grote impact. Je krijgt alle ruimte om in een symbolische wereld de eigen beleving te verkennen.

Bij Jaap Hollander, psycholoog en directeur IEP, workshops Symboolwerk (Symbolic Modelling) gevolgd.

Ben je hierin geïnteresseerd, lees dan:
Lawley James, Tompkins Penny, Metaphors in mind: Transformation through symbolic modelling.
The Developing Company Press, London, 2000. ISBN 0-9538751-0-5

PERSOONLIJKHEIDSMETING / ATTITUDEMETING

Snel inzicht in je eigen persoonlijkheid? Of in jouw voorkeur voor werkaanpak en de stressfactoren waarvoor je gevoelig bent zodat je hiermee rekening kunt houden? Dit kan door het invullen van een vragenlijst die is ontwikkeld door psychologisch adviesbureau L&D Support.

AMBERWIN werkt al vele jaren met L&D Support samen voor de attitudemeting. De rapportage wordt tijdens het coachingstraject besproken.

Samen met de 360-graden feedback van Amberwin geeft het een duidelijk beeld van je huidige wijze van omgaan met zaken en situaties.