individuele coaching

Meer uit jezelf halen

Individuele coaching

Individuele coaching om:
•   stevig in je schoenen te staan
•   persoonlijk en professioneel te groeien
•   je team goed te leiden
•   beter te kunnen optreden in moeilijke situaties
•   goed om te gaan met 'lastige' medewerkers of collega's
•   te sparren om verder te komen

Dit zijn mogelijke wensen die je kunt hebben. Wil jij ze ook in vervulling laten gaan? Het eerste gesprek, de kennismaking, is gratis.

Sterk in je schoenen staan

Als leidinggevende of expert in je vak voel je je waarschijnlijk op veel momenten capabel. Je bent in staat je klussen te klaren en je voelt het zelfvertrouwen dat nodig is om je werk goed uit te voeren. En toch kunnen er momenten zijn, waarop dit vertrouwen ineens is verdwenen.

Herken je dat?
Wat doe je dan?
Slaat de twijfel toe?
Voel je jezelf goed genoeg?
Ben je bang je werk of een contact te verknallen?
Hoe ga je hier nu effectief mee om, zodat je je vertrouwen herwint en juist met plezier een lastige situatie aangaat of een complex project aanpakt?

Dat ontdek je tijdens de coaching. Dan merk je dat je zelfvertrouwen aan de oppervlakte ligt en gemakkelijker is in te zetten dan je dacht. Ook op lastige momenten en in situaties die voorheen moeilijk leken. Je zult merken dat je optreden meer effect heeft. Het levert ook daadkracht en focus op, je bent immers niet meer afgeleid door saboterende gedachten en uitstelgedrag.
Je wint aan energie, veerkracht en vooral ook aan werkplezier.

Wil je dit ook..?
Bel  06 194 123 65  of gebruik onderstaand contactformulier.

Persoonlijke en professionele groei

Je kunt je werk over het algemeen goed aan. Moeilijkheden weet je meestal uit de weg te ruimen en lastige situaties te tackelen. En... je wilt verder. Je wilt groeien, je verder ontwikkelen als mens en daardoor als de manager en professional die je bent. Je wilt uitdagingen aangaan en authentiek zijn.

Door meer inzicht in jezelf en je drijfveren, door alternatieven te onderzoeken voor je eigen handelwijze, door bepaald gedrag dat niet optimaal is te veranderen, verruim je je mogelijkheden. Je wint aan kracht.

Dit wil je met coaching bereiken.
Jouw vragen zijn het uitgangspunt.
Jouw doelen staan centraal.
Met een coach die je verrassende invalshoeken laat ontdekken, die inspireert en uitdaagt.

Een coachingstraject is een intensieve periode van bewustwording en groei. Hierin vind je de persoonlijke en professionele stroomversnelling die je zoekt.

AMBERWIN prikkelt sluimerende talenten.

Wat achter ons ligt en voor ons ligt, is niets in vergelijking met wat in ons ligt.
(R.W. Emerson)

Ben jij een goede manager?

Kun je deze vraag volmondig met 'ja' beantwoorden of aarzel je? En wat is eigenlijk een goede manager? Zijn er zaken in je eigen gedag die je wilt veranderen, maar weet je niet goed hoe? Wil je op een andere manier omgaan met je medewerkers? Wil je steviger in je schoenen staan als manager? Of meer zicht hebben op wat het is "een goede leider of manager te zijn"?

Maak een afspraak om te bespreken hoe je stevig in je schoenen kunt staan als leidinggevende.

Je ontdekt je persoonlijke kracht in de functie die je nu hebt. Je kunt daar gebruik van maken. Je voelt vertrouwen in jezelf. Situaties die je voorheen liever meed, ga je nu open tegemoet, waardoor je nog meer aan kracht wint. Je kent je eigen gedrag en weet dit effectief in te zetten.

Stevig en vanuit je persoonlijke kracht. Dat is het doel en daar werk je in de coaching naartoe.

Zet de eerste stap om te weten waar jouw kracht ligt en hoe je die optimaal inzet, voor jezelf en voor je medewerkers.
Bel 06 194 123 65 of gebruik het contactformulier.


Elk moment is goed om het goede te doen.

AMBERWIN daagt uit, prikkelt en inspireert.

Moeilijke situaties de baas

Iedereen die in een organisatie werkt, belandt wel eens in een situatie die lastig is. Je loopt steeds tegen dezelfde zaken aan die onoplosbaar lijken, je ergert je en voelt onvermogen om goed op te treden.

Wat doe je, als je diplomatiek moet handelen en toch snel zaken gedaan wilt krijgen?
Hoe ga je om met tegenstrijdige opdrachten?
Wat doe je als je het niet eens bent met besluiten van hogerhand die je wel moet uitvoeren, maar waarin je je team niet meekrijgt?
In een kringetje ronddraaien?
Bij de pakken neerzitten? Of liever oplossingen vinden?

Dit kun je natuurlijk zelf doen. Maar in echt lastige situaties gaat het gemakkelijker en sneller met coaching.

Leg je vragen en problemen voor in een kennismakingsgesprek en kijk wat coaching voor jou kan opleveren.

Je voelt je bevrijd van de ergernis.
Je weet wat je kunt doen in die lastige situatie.
Je voelt je gesterkt. Jouw persoonlijke kracht kun je effectief inzetten.
Je hebt nieuwe inzichten en een ruimere blik gekregen waardoor je meer mogelijkheden hebt om te handelen.

Wij zijn niet ons gedrag, wij zijn de persoon die ons gedrag leidt.
(Blanchard en Johnson)

Hoe om te gaan met lastige collega's?

Als leidinggevende is het niet eenvoudig met al je mensen goed om te gaan. Sommigen kunnen het bloed onder je nagels vandaan halen. Zij begrijpen jou niet en jij hen niet. Dit kost energie, tijd en nodeloze ergernis. Daar zit je niet op te wachten.
Hoe zorg je dat je ook met deze medewerkers of collega's soepel en professioneel omgaat?
Hoe zorg je dat jij èn zij het werk goed kunnen uitvoeren?

Hiervoor is inzicht nodig. Inzicht in anderen en in jezelf. Weten wat jouw gedrag bij anderen doet, en waarom. Om dit te kunnen is het belangrijk;
•   te herkennen wat een ander in jou oproept
•   je eigen gedrag te kunnen sturen
•   je te kunnen aanpassen aan de situatie.

Om goed leiding te geven aan anderen is het noodzakelijk dat je de leiding hebt over je eigen gedrag
(Stephen Covey)

Hoe je dat doet ontdek je in de coaching. Je wordt je bewust van het effect van jouw handelen op een ander. Je herkent patronen, kunt de reactie van anderen beter inschatten, weet je eigen gedag als dit nodig is af te stemmen op de situatie.

Kortom, je bent vaardiger in het sturen in het contact met lastige mensen, waardoor dit plezieriger verloopt en geen energie kost. Het effect is een betere verstandhouding en werksfeer.

Als je hiermee aan de slag wilt..?

Sparren om verder te komen

In je werk spreek je natuurlijk je collega's. Toch kun je hen niet altijd de problemen voorleggen die je in je werk tegenkomt. Je twijfel kun je wel af en toe laten zien, maar meestal is er onvoldoende tijd of aandacht om je vragen voldoende uit te diepen.

Met een coach kun je sparren, van gedachten wisselen, geïnspireerd raken en daarmee weer een stap verder komen. Je coach is iemand van buiten de organisatie met wie je kunt bespreken hoe je zaken wilt en kunt aanpakken. Je onderzoekt samen of je op de goede weg zit. En wanneer dit niet zo blijkt te zijn, krijg je handvatten om je koers te verleggen.

Zo ga je je steeds steviger voelen in hoe en wat je doet. Daar gaat het je om.

Eens in de maand of met een andere frequentie, wil je je ideeën en je vragen tegen het licht houden. Om sterker voort te gaan.

AMBERWIN spiegelt, bevraagt, confronteert. Opdat je de kracht in jezelf voelt.

Veerkracht is de kunst te surfen op de golven van verandering.