Teamcoaching

Samenwerken in een team is stimulerend, inspirerend
en gewoon leuk.

Tenminste... als het goed is. En dat is het lang niet altijd.

Dit geldt voor nieuwe maar ook voor al langer bestaande teams. Soms kan de samenwerking stroef gaan verlopen en is er een prikkel nodig. Geringe onderlinge waardering beïnvloedt prestaties. Er is geen dynamiek meer in het team of iemand in de groep lijkt een storende factor.

Hier aandacht aan geven, levert betere resultaten op, zoals:
•   een geïnspireerd team
•   betere resultaten
•   goede onderlinge afstemming
•   soepele samenwerking

Maar ook als een team goed samenwerkt, kunnen er aandachtspunten zijn:
•   communicatie met de omgeving en beter afgestemd op de gesprekspartner
•   coachingsvaardigheden van managers of HRM'ers zijn toe aan een onderhoudsbeurt
•   voortgangsgesprekken kunnen professioneler worden aangepakt

Korte trainingen en teamdagen dragen snel bij tot verbetering van persoonlijke en groepsprestaties.

'Weerstand is energie en kracht'

AMBERWIN stimuleert, prikkelt en lokt uit.

Zie ook (hieronder): Succesvol samenwerken

Succesvol samenwerken

Stel, je bent leidinggevende van een afdeling waarvan de mensen op drie locaties werken. Ze kennen elkaar wel, maar ontmoeten elkaar nauwelijks. Het contact verloopt via e-mail of telefoon. Je merkt dat het veel moeite kost een project af te ronden. Steeds stagneert het en telkens op andere punten.

Je besluit dat het zo niet verder kan.
Er moet iets gebeuren want resultaten worden te laat geleverd en zijn onder de maat. In de onderlinge communicatie gaat er iets fout. Zelf heb je niet de tools en tijd om dit op te lossen. Je hebt er al vaker over gesproken, maar er verandert niets.

Wat doe je dan?

Neem in zo'n geval contact op. Dan kunnen we samen de beweging inzetten die zal leiden tot een goed samenwerkend team.
Zie ook even onderstaande → casus ←

Casus

Neem dit team van een verzekeringsbedrijf: tien mensen, evenveel mannen als vrouwen, stroperig onderling contact, tussen twee collega's helemaal geen contact, het achterhouden van gegevens om de ander te pesten, laatdunkend over de ander spreken. Kortom, overwegend een gespannen onderlinge sfeer.

Het verzoek was de mensen te coachen in succesvol samenwerken. Een inventarisatie door interviews bij alle medewerkers was een eerste stap in het samenwerkproces. De vragen en onderwerpen waren zorgvuldig gekozen waardoor de mensen meteen al in een positieve denkrichting werden geleid.

In twee speciale teamdagen leerden de mensen elkaar veel beter kennen. Er ontstond een basis van vertrouwen waardoor er een gezamenlijke richting kon worden ingezet. Dit was voor dit team voldoende om de talenten in elkaar te herkennen en te waarderen.

De teamleden die hun team eerst omschreven als 'los zand' waren verrast hoe totaal anders zij dit na afloop beleefden. Onder de goede begeleiding van de manager wisten zij dit hechtere teamgevoel te behouden en nog verder te verdiepen.

Als de communicatie wordt verbeterd, weten de teamleden elkaar op de inhoud beter te vinden.
(Peter van Lonkhuyzen)